RJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE 2018-09-28T11:31:08+00:00

ul. Dimitrija Tucovića 7a, 013/342-145, 013/347-147

 

Sedište RJ

Ova Radna jedinica opslužuje rad ostalih Radnih jedinica i u njenom sastavu su službe i sektori :

» Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove,

» Ekonomsko finansijski sektor,

» Komercijalno-marketinški sektor,

» Služba odbrane, bezbednosti, zdravlja i protivpožarne zaštite,

» Služba obezbeđenja.

 

Kompletna evidencija o poslovanju JKP “Zelenilo” vodi se u ovoj Radnoj jedinici.

 

email: office@jkpzelenilo.co.rs

 

Toggle Sliding Bar Area