РЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ 2020-10-04T18:05:24+00:00

ул. Димитрија Туцовића 7а, 013/342-145, 013/347-147

 

Седиште РЈ

Ова Радна јединица опслужује рад осталих Радних јединица и у њеном саставу су службе и сектори :

» Сектор за опште, правне и кадровске послове,

» Економско финансијски сектор,

» Комерцијално-маркетиншки сектор,

» Служба одбране, безбедности, здравља и противпожарне заштите,

» Служба обезбеђења.

 

Kompletna evidencija o poslovanju JKP “Zelenilo” vodi se u ovoj Radnoj jedinici.

 

email: office@jkpzelenilo.co.rs