МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА 2020-11-30T11:10:46+00:00

Директор ЈКП „Зеленило“ Панчево

Данило Бјелица

Дипл.инж.пољопривреде

013/347147,

office@jkpzelenilo.co.rs

Финансијски извршни директор

Никола Вуковић

013/347147

nikola.vukovic@jkpzelenilo.co.rs

Технички извршни директор

Руководилац сектора за опште,

правне и кадровске послове

Снежана Агатановић – Стејић

013/347147

Руководилац сектора за финансије, план и анализу

Јелена Батинић

013/345827

jelena.batinic@ jkpzelenilo.co.rs

Руководилац комерцијално-маркетиншког сектора

Петар Зарија,

013/346923

petar.zarija@ jkpzelenilo.co.rs

Руководилац РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Милан Милутиновић

013/377906

rjgradskozelenilo@ jkpzelenilo.co.rs

Руководилац РЈ „ПИЈАЦЕ“

Симеуновић Дејан

013/319687

rjpijace@jkpzelenilo.co.rs

Руководилац РЈ „Гробља“

Ракочевић Жарко

013/318-958

rjgroblja@jkpzelenilo.co.rs