Гориво за службена возила; бр. 92-2115 ЈНВВ-Д-07/2018

Позив за подношење понуда Конкурсна документација  

By | septembar 21st, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Резервни делови путнички и теретни програм; Партија 3-Делови за теретни програм

ОДЛУКА О ОКВ.СПОР-ПАРТИЈА 3 poziv -delovi za teretni program konkursna dokumentacija del.za teretni program

By | septembar 7th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Услуге мобилне телефоније 92-2154 ЈНВВ-У-03/2018

poziv konkursna dokumentacija mobilna tel.2018 1-2-Додатно појашњењење 1.ИЗМЕНА Конкурсне документације  

By | avgust 24th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Резервни делови за теретни програм; Парија 3-Делови за теретни програм

poziv_ konkurasna dokumentacija оdluka o оbustavi postupka    

By | avgust 13th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Садни и репроматеријал-П10-Супстрати и ђубрива; 92-1884 ЈНВВ-Д-06/2018

Позив за подношење понуда Конкурсна документација-супстрати и ђубрива Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору      

By | jul 26th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Рез.делови путн.и теретни прог.;П2-Пнеуматици; бр.92-1779 ЈНМВ-Д-19/2018

obavestenje o zakljucenom ugovoru obavestenje o zaklj.okvirnom sporazumu Позив за подношење понуда Конкурсна документација-пнеуматици Одлука о закључењу оквирног споразума    

By | jul 17th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Браварски материјал бр. 92-1778 ЈНМВ-Д-18/2018

позив за подношење понуда конкурсна одлука окв.спор-браварски матер ОБАВЕШТЕЊЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ОБАВЕШТЕЊЕ УГОВОР

By | jul 13th, 2018|Aktuelne nabavke|0 Comments

Амбалажа за кафе галерију бр. 92-1777 ЈНМВ-Д-17/2018

одлука оквир.спор-амбалажа позив за подношење понуда конкурсна-амбалажа обавештење оквирни споразум обавештење уговор

By | jul 12th, 2018|Aktuelne nabavke|0 Comments

Резервни дел. за парковску механизацију-Партија 4-Ситна механизација; бр. 92-1662 ЈНВВ-Д-05/2018

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu Odluka o zaključenju okv.sporazuma Позив за подношење понуда Конкурсна док.-Резервни делови-П4-Ситна механизација  

Уља и мазива 92-1405

poziv ulja i maziva 2018 konkursna ulja i maziva 2018 Одлука о закључ.оквирног споразума Обав.о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору          

By | jun 22nd, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments