92-813 ЈНМВ-Д-11/2018 Резервни делови путнички и теретни програм; Партија 1 – Делови за ауто програм

konkursna dokumentacija rezervni delovi auto program 2018 poziv rez.delovi.autoprogram 5-18-1-Додатно појашњење    

By | april 13th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Parkovska mehanizacija Partija 4-mot.kose,testere,makaze,duvaljka; Partija 6 -rajder-traktorska kosačica 92-796 JNMV-D-12/2018

konkursna parkovska mehanizacija poziv za podnošenje ponuda

By | april 12th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Ankeri i brezovi denčići 92-828JNMV-10/2018

poziv za podnošenje ponuda konkursna ankeri i brezovi denčići  

By | april 11th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Набавка електричне енергије бр. 92-500 ЈНВВ-Д-02/2018

Позив за подношење понуда КД - електрична енергија  

By | mart 30th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Услуге агенције за људске ресурсе на ангажовању радника за потребе наручиоца; бр. 92-527 ЈНМВ-У-01/2018

Позив за подношење понуда КД-агенција за људске ресурсе Појашњење КД 1 Одлука о закључењу оквирног соразума      

By | mart 23rd, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Комби возило-погребно возило 92-555ЈНМВ-Д-09/2018

92-555-9 Poziv kombi vozilo Konkursna dokumenacija kombi vozilo 2018

By | mart 21st, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Teretno vozilo: Partija 1-Teretno vozilo; Partija 2-Trostrani kiper

92-556-9-1 92-556-9-2 konkursna teretno vozilo 2018 poziv ТЕРЕТНО ВОЗИЛО И ТРОКРАКИ КИПЕРСКИ САНДУК 4-18- _____IZMENA KONKURSNE TERETNO VOZILO 2018 DODATNO POJASNJENJE OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA Obavestenje o produzenju roka2 Izmena 2 konkursne dok teretno vozilo 2018 dodatno pojasnjenje 2

By | mart 16th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Осигурање имовине,запослених и возила; бр.92-560 ЈНВВ-У01/2018

Позив за подношење понуда Конкурсна документација осигурање 1.Измена КД осигурање Обавештење о прод.рока за подн.пон. Одлука о додели уговора        

By | mart 9th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Метална галантерија; бр. 92-447 ЈНМВ-Д-07/2018

Позив за подношење понуда Конкурсна документација-метална галантерија Одлука о закључењу оквирног споразума    

By | februar 28th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Дрвна грађа и изолациони материјал 92-446 ЈНМВ-Д-06/2018

Позив за подношење понуда Конкурсна документација-дрвна грађа Одлука о закључењу оквирног споразума    

By | februar 27th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments