USLUGE 2016-12-12T11:37:49+00:00

Sahranjivanje

Sahranjivanje na gradskim grobljima se vrši u skladu sa Odlukom o sahranjivanju.

Dežurstvo je organizovano u toku 24 sata.

Sahrane se obavljaju svakog radnog dana (osim nedeljom, na dan Božića i 1. Januara).

Obavljanje sahrana se vrši u vremenu:

  • Letnje od 12 časova do 17 časova
  • Zimsko od 11 časova do 16 časova

Potrebna dokumentacija za zakazivanje datuma i termina sahrane vrši se na osnovu :

  • izvoda iz matične knjige umrlih i
  • potvrde o smrti.

Mrtvačnica je u sklopu Novog groblja.

Obavljanje refundacije preko PIO Fonda.

Prevoz pokojnika

Uslugu prevoza i preuzimanja pokojnika vrsimo na teritoriji Republike Srbije i inostranstva. Pokojnici    koji preminu u bolnici i kod kuce, preuzimaju se prevoze u mrtvačnicu.

Ekshumacije

Obavezan rok počivanja posmrtnih ostataka u grobnom mestu je deset godina.Zahtev za ekshumaciju posmrtnih ostataka ili urne može podneti samo nosilac prava korišćenja grobnog mesta iz kojeg se prenos vrši i izvršilac sahrane pokojnika čiji se posmrtni ostaci ekshumiraju uz dostavljanje podataka o drugom mestu počivanja i saglasnost nosioca prava korišćenja za to grobno mesto.

Za izvršenje ekshumacije podnosilac zahteva dužan je sam da pribavi gradsko rešenje o izmeštanju posmrtnih ostataka sa groblja počivanja i saglasnost Gradske sanitarne inspekcije.

Ukoliko se ekshumirani posmrtni ostaci prenose van gradskih grobalja potrebno je priložiti potvrdu o posedovanju grobnog mesta za sahranu.

Potvrdu izdaje nadležna ustanova u mestu u koje se prenos vrši.

Izrada opsega i staza

Vršimo gradjevinske radove  i izradjujemo opsege za jedno, dva i više grobnih mesta, betonskih staza kao i revitalizaciju istih po potrebi.

Prodaja pogrebne opreme

RJ „Goblja“ nudi širok asortiman pogrebne opreme i galanterije. Prodavnica  pruža usluge 24 sata i  nalazi se na sledećoj lokaciji:

Ul. Ružina 7, Pančevo  telefon: 013/ 318-958  i fax 013/331-369