УСЛУГЕ 2020-10-04T18:22:04+00:00

Обављање рефундације преко ПИО Фонда.

Превоз покојника

Услугу превоза и преузимања покојника врсимо на територији Републике Србије и иностранства. Покојници који премину у болници и код куце, преузимају се превозе у мртвачницу.

Ексхумације

Обавезан рок почивања посмртних остатака у гробном месту је десет година.Захтев за ексхумацију посмртних остатака или урне може поднети само носилац права коришћења гробног места из којег се пренос врши и извршилац сахране покојника чији се посмртни остаци ексхумирају уз достављање података о другом месту почивања и сагласност носиоца права коришћења за то гробно место.

За извршење ексхумације подносилац захтева дужан је сам да прибави градско решење о измештању посмртних остатака са гробља почивања и сагласност Градске санитарне инспекције.

Уколико се ексхумирани посмртни остаци преносе ван градских гробаља потребно је приложити потврду о поседовању гробног места за сахрану.

Потврду издаје надлежна установа у месту у које се пренос врши.

Израда опсега и стаза

Вршимо грађевинске радове и израђујемо опсеге за једно, два и више гробних места, бетонских стаза као и ревитализацију истих по потреби.

Продаја погребне опреме

РЈ „Гобља“ нуди широк асортиман погребне опреме и галантерије. Продавница пружа услуге 24 сата и налази се на следећој локацији:

Ул. Ружина 7, Панчево телефон: 013/ 318-958 и фаџ 013/331-369