Канцеларијски материјал 92-400 ЈНМВ-Д-05/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ odluka o zaklj okvirnog sporazuma kancelar ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЗИВ КОНКУРСНА канцеларијски материјал Обавештење о закљученом уговору    

Канцеларијски материјал 92-400 ЈНМВ-Д-05/2017 2017-05-04T07:28:09+00:00

ХТЗ опрема; 92-182 ЈНМВ-Д-04/2017

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору          

ХТЗ опрема; 92-182 ЈНМВ-Д-04/2017 2017-06-01T10:03:38+00:00

Услуге осигурања имовине,запослених и возила; 92-77 ЈНМВ-У-01/2017

Обавештање о закљученом ПИТАЊА И ОДГОВОРИ Позив за подношење понуда Конкурсна - услуге осигурања ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне- услуге осигурања Oдлука o додели уговора        

Услуге осигурања имовине,запослених и возила; 92-77 ЈНМВ-У-01/2017 2017-06-01T10:04:11+00:00

Метална галантерија; 92-79 ЈНМВ-Д-03/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Odluka o zaključ.okv.-Metalna galant. ОДГОВОР ПОЗИВ за подношење понуда КОНКУРСНА метална галантерија ОДГОВОР    

Метална галантерија; 92-79 ЈНМВ-Д-03/2017 2017-06-01T10:04:40+00:00

Дрвна грађа и изолациони материјал; 92-78 ЈНМВ-Д-02/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Odluka о додели оквирног споразума-drvna građa ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ дрвна грађа. и изолац.материјал ПОЗИВ за подношење понуда КОНКУРСНА дрвна грађа и изолациони материјал    

Дрвна грађа и изолациони материјал; 92-78 ЈНМВ-Д-02/2017 2017-05-04T07:28:19+00:00

Основни грађевински материјал; 92-75 ЈНМВ-Д-01/2017

obavaštenje o zakljucenom ugovoru 2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ИЗМЕНА- КОНКУРСНЕ основни грађевински материјал КОНКУРСНА основни грађевински материјал ПОЗИВ за подношење понуда OДЛУКА o закључењу оквирног споразума ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом оквирном споразуму ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору          

Основни грађевински материјал; 92-75 ЈНМВ-Д-01/2017 2017-09-13T14:50:15+00:00

Radovi na proširenju Novog groblja 92-2747 JNMV-R-01/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ odluka-o-dodeli-ugovora-groblje-radovi dodatno-pojasnjenje obavestenje-o-produzenju-roka izmenjena-konkursna-radovi-na-prosirenju-novog-groblja poziv za podnosenje ponuda konkursna-radovi-na-proširenju-novog-groblja  

Radovi na proširenju Novog groblja 92-2747 JNMV-R-01/2016 2017-06-01T10:05:26+00:00