Услуге физичко техничког обезбеђења; 92-799 ЈНМВ-У-02/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ одлука о додели ос ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЗИВ за подношење понуда

By | april 28th, 2017|TENDERI, Završene nabavke|0 Comments

Eлектрична енергија; бр. 92-487 ЈНВВ-Д-02/2017

10-16-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Позив за подношење понуда КОНКУРСНА Електрична енергија Одлука о додели уговора      

By | mart 21st, 2017|TENDERI, Završene nabavke|0 Comments

Канцеларијски материјал 92-400 ЈНМВ-Д-05/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ odluka o zaklj okvirnog sporazuma kancelar ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЗИВ КОНКУРСНА канцеларијски материјал Обавештење о закљученом уговору    

By | mart 15th, 2017|TENDERI, Završene nabavke|0 Comments

ХТЗ опрема; 92-182 ЈНМВ-Д-04/2017

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору          

By | februar 24th, 2017|TENDERI, Završene nabavke|0 Comments

Услуге осигурања имовине,запослених и возила; 92-77 ЈНМВ-У-01/2017

Обавештање о закљученом ПИТАЊА И ОДГОВОРИ Позив за подношење понуда Конкурсна - услуге осигурања ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена конкурсне- услуге осигурања Oдлука o додели уговора        

By | februar 2nd, 2017|TENDERI, Završene nabavke|0 Comments

Метална галантерија; 92-79 ЈНМВ-Д-03/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Odluka o zaključ.okv.-Metalna galant. ОДГОВОР ПОЗИВ за подношење понуда КОНКУРСНА метална галантерија ОДГОВОР    

By | januar 31st, 2017|TENDERI, Završene nabavke|0 Comments

Дрвна грађа и изолациони материјал; 92-78 ЈНМВ-Д-02/2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ Odluka о додели оквирног споразума-drvna građa ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ дрвна грађа. и изолац.материјал ПОЗИВ за подношење понуда КОНКУРСНА дрвна грађа и изолациони материјал    

By | januar 31st, 2017|TENDERI, Završene nabavke|0 Comments

Основни грађевински материјал; 92-75 ЈНМВ-Д-01/2017

obavaštenje o zakljucenom ugovoru 2 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ИЗМЕНА- КОНКУРСНЕ основни грађевински материјал КОНКУРСНА основни грађевински материјал ПОЗИВ за подношење понуда OДЛУКА o закључењу оквирног споразума ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом оквирном споразуму ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору          

By | januar 31st, 2017|TENDERI, Završene nabavke|0 Comments

Radovi na proširenju Novog groblja 92-2747 JNMV-R-01/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ odluka-o-dodeli-ugovora-groblje-radovi dodatno-pojasnjenje obavestenje-o-produzenju-roka izmenjena-konkursna-radovi-na-prosirenju-novog-groblja poziv za podnosenje ponuda konkursna-radovi-na-proširenju-novog-groblja  

By | decembar 8th, 2016|Završene nabavke|0 Comments

Sadni i repromaterijal; Partija 3- Odrasle cvetnice 92-2675 JNVV-D-06/2016

poziv za podnošenje ponuda konkursna dokumentacija-p3-odrasle cvetnice za upotrebu na otvorenom prostoru Оdluka o dodeli ugovora Оbaveštenje o zaključenom ugovoru      

By | decembar 6th, 2016|Završene nabavke|0 Comments