ПАРК ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА 2020-10-22T14:12:10+00:00

ПАРК ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА

ЧИШЋЕЊЕ ВОДОТОКА “ПОЊАВИЦА“ У Б.БРЕСТОВЦУ

У акцији чишћење водотока „Поњавица“ у Б.Брестовцу код моста према викенд насељу Јабуков цвет, ЈКП“Зеленило“ је чистило корито од кабастог отпада, муља и трске.Спроведено је чишћење са обе стране конструкције моста како би се обезбедио бољи проток воде а самим тим и животињских врста.

ПОСТАВЉЕНА ОСМАТРАЧНИЦА ЗА ПТИЦЕ У ПАРКУ ПРИРОДЕ “ПОЊАВИЦА”

На обали водотока „Поњавица“ у Банатском Брестовцу, постављена је дрвена осматрачница за птице,одакле се пружа поглед на плажу у Банатском Брестовцу али и на околне шумарке у којима обитава велики број птица.

Осматрачници је лако приступити са асфалтног пута и она је на располагању свим посетиоцима, љубитељима природе.