• Usluge utovara i transporta.

   

 • Sve vrste zemljanih radova.

   

 • Usluga AUTO-KORPE na visinama do 20 m.

   

 • Usluge mašinskog košenja i održavanja zelene površine.

   

 • Usluge finog planiranja zemljišta i njegovu pripremu za sadnju.