Резервни делови путнички и теретни програм П1 делови за ауто програм 92-322 ЈНМВ-Д-07/2019

Одлука о закљ.окв.спор. ауто програм позив за подношење понуда конкурсна П1 ауто програм обавештење о оквир.спор. обавештење о закљ.уговору

By | 2019-03-18T12:10:30+00:00 februar 18th, 2019|Aktuelne nabavke|0 Comments

Основни грађевински материјал; 92-274 ЈНМВ-Д-04/2019

Одлука о закљ.окв.споразума Позив за подношење понуда Конкурсна документација-осн. грађ. Обавештење о закључењу Оквирног споразума Обавештење о закљученом Уговору      

By | 2019-03-12T12:27:09+00:00 februar 5th, 2019|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

92-37 ЈНМВ-Д-02/2019 Канцеларијски материјал

позив канцеларијски материјал конкурсна канцеларијски материјал 1-Појашњење конкурсне документације 1-Измена конкурсне документације 1-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2-Појашњење конкурсне документације 2-Измена конкурсне документације 3-Појашњење конкурсне документације 4-5-Појашњење конкурсне документације Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Обавештење о закљученом Уговору            

By | 2019-02-14T10:06:33+00:00 januar 10th, 2019|Aktuelne nabavke|0 Comments