План ЈН за 2023.

Izmenjena verzija plana javnih nabavki Одлука о усвајању Izmenjena verzija plana javnih nabavki

План ЈН за 2023. 2023-06-29T10:56:53+00:00

Измена плана ЈН

Izmenjena verzija plana jn 3 Izmenjena verzija plana jn 4 Izmenjena verzija plana jn 5 Izmenjena verzija plana jn 6 Izmenjena verzija plana jn 7 Izmenjena verzija plana jn 8 Izmenjena verzija plana јn 2 Izmenjena verzija plana јн 1 Izmenjena verzija plana JN 9

Измена плана ЈН 2022-11-14T09:16:23+00:00

PLAN JAVNIH NABAVKI 2021

Plan javnih nabavki Izmenjena verzija plana javnih nabavki(1) Izmenjena verzija plana javnih nabavki(2) Izmenjena verzija plana javnih nabavki(3) Izmenjena verzija plana javnih nabavki(4) Izmenjena verzija plana javnih nabavki(5) Izmenjena verzija plana javnih nabavki(6) Izmenjena verzija plana javnih nabavki  

PLAN JAVNIH NABAVKI 2021 2021-11-16T13:02:11+00:00

Рез.дел.путнички и теретни програм; П3-Делови за теретни програм; бр. 92-1018 ЈНМВ-Д-17/2020

Позив-теретни програм Конкурсна-теретни програм 1. Измена Конкурсне-теретни програм Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука окв.спор-терет.прог П3, Обавешење окв.спор-П3 тер.прог. Обавештење уговор П-3 дел.тер.прог.      

Рез.дел.путнички и теретни програм; П3-Делови за теретни програм; бр. 92-1018 ЈНМВ-Д-17/2020 2020-10-12T10:22:18+00:00

Садни и репроматеријал;П10-Супстрати и ђубрива бр. 92-1017 ЈНВВ-Д-08/2020

Позив за подношење понуда КД-супстрати и ђубрива-П10 Одлука ОС-П10-супстрати Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Обавештење о закљученом Уговору Обавештење о закљученом Уговору 2 Обавештење о закљученом Уговору 3        

Садни и репроматеријал;П10-Супстрати и ђубрива бр. 92-1017 ЈНВВ-Д-08/2020 2021-03-31T14:07:25+00:00

Резервни делови парковска механизација-П4-ситна механизација; бр.92-992 ЈНВВ-Д-07/2020

Позив за подношење понуда КД-П4-Резервни делови за ситну механизацију Одлука о закључењу Оквирног споразума Обавештење уговор П4 Обавештење окв.спор. П4 Обавештење о закљученом уговору2    

Резервни делови парковска механизација-П4-ситна механизација; бр.92-992 ЈНВВ-Д-07/2020 2020-11-16T15:01:57+00:00