Рез.делови путн.и теретни прог.;П2-Пнеуматици; бр.92-1779 ЈНМВ-Д-19/2018

Позив за подношење понуда Конкурсна документација-пнеуматици  

By | jul 17th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Браварски материјал бр. 92-1778 ЈНМВ-Д-18/2018

позив за подношење понуда конкурсна-браварски мат.

By | jul 13th, 2018|Aktuelne nabavke|0 Comments

Амбалажа за кафе галерију бр. 92-1777 ЈНМВ-Д-17/2018

позив за подношење понуда конкурсна-амбалажа

By | jul 12th, 2018|Aktuelne nabavke|0 Comments

Резервни дел. за парковску механизацију-Партија 4-Ситна механизација; бр. 92-1662 ЈНВВ-Д-05/2018

Позив за подношење понуда Конкурсна док.-Резервни делови-П4-Ситна механизација  

Уља и мазива 92-1405

poziv ulja i maziva 2018 konkursna ulja i maziva 2018 Одлука о закључ.оквирног споразума    

By | jun 22nd, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Боје и лакови бр. 92-1580 ЈНМВ-Д-16/2018

конкурсна-боје и лакови позив за подн.понуда-боје и лакови измењена кд-боје и лакови одлука окв.спор-боје и лакови

By | jun 21st, 2018|Aktuelne nabavke|0 Comments

92-1455 ЈНМВ-Д-14/2018 Водоводни материјал

Обав.о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору одлука о закљ.ос-водоводни матер. poziv za podnosenje ponuda vodovodni konkursna dokumentacija vodovodni 2018  

Електронске комуникационе услуге; Партија 2-фиксна телефонија; бр. 92-1328 ЈНВВ-У 02/2018

Позив за подношење понуда Kонкурсна док.-фиксна телефонија Одлука о додели уговора Обавештење о закљ.уговору          

By | maj 29th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Средства за одржавање хигијене 92-1308 ЈНМВ-Д-13/2018

odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma hemija 2018 2 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJA HEMIJA 2018 DODATNO POJASNJENJ 2 HEMIJA 2018 OBAVESTENJE O PRODUZENOM ROKU 2 HEMIJA 2018 1 IZMENA KONKURSNE HEMIJA 2018 DODATNO POJASNJENJE HEMIJA 2018 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA poziv za podnosenje ponuda hemija 2018 konkursna dokumentacija hemija 2018

By | maj 24th, 2018|Aktuelne nabavke, TENDERI|0 Comments

Услуге физичко техничког обезбеђења бр. 92-1179 ЈНМВ-У-02/2018

обавештење о продужењеу рока за подн.понуда додатно појашњењe конкурсна-обезбеђење позив за подношење понуда-обезбеђење ИЗМЕЊЕНА КД-обезбеђење Одлука о закључењу оквирног споразума обавештење о закљ.оквир.спораз. обезбеђење обавештење о закљ.уговору обезбеђење  

By | maj 21st, 2018|Aktuelne nabavke|0 Comments