RJ GROBLJA 2020-10-04T18:17:29+00:00

 

 

 

О НАМА
Скупштина Града Панчева поверила је ЈКП „Зеленилу“ РЈ „Гробља“ обављање комуналне делатности од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица, као и газдовање и управљање на шест градских гробаља, од којих се два налазе на истој локацији (Евангелистичко-Реформатско гробље), у укупној површини од 71,2 хектара.

* Православно гробље

* Католичко гробље

* Евангелистичко-Реформатско гробље ( Котеж)

* Ново гробље

* Војловачко гробље

Услуге које ЈКП“Зеленило“ пружа:

услуге сахрањивања
одржавање реда на гробљима
вођење евиденције гробних места
превоза покојника
ексхумације
чишћење и одржавање гробља и спомен обележја
израда опсега и стаза
продаја погребне опреме

У саставу ове РЈ је продавница погребне опреме у улици Ружина бр. 7, 013/331-369, 013/318-958 која услуге пружа 24 часа.

Мртвачница је у склопу Новог гробља.