О НАМА 2020-11-03T13:00:11+00:00

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО“ ПАНЧЕВО

Одлуком Скупштине општине Панчева о подели јавно комуналног предузећа

„Стандард“ Панчево из марта 1993. године формирана су четри нова

јавна предузећа од којих је и ЈКП „Зеленило“ Панчево.

Јавно комунално преузеће „Зеленило“ Панчево својом делатношћу- одржавањем

јавних зелених површина, управљањем пијацама и одржавањем гробља представља

пре свега сервис грађана. Сопственим техничким и технолошким развојем обезбеђује

пословање.

    Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Панчево као предузеће од општег интереса

обавља следеће делатности:

 – Одржавање јавних зелених површина,

– Производња садног и репро-материјала

– Продају садног материјала,

– Декорацију ентеријера и екстеријера,

– Пројектовање и изградњу зелених површина,

– Обавља погребне услуге и услуге сахрањивања,

– Продају погребне опреме,

– одржавање гробља

– Организацију рада и услуга на пијацама

  Поред горе наведених делатности ЈКП „Зеленило“ бави се и другим делатностима и то:

– Одржавање ситне механизације,

– Одржавање возног парка,

– Израда бетонских оквира и стаза,

– Израда гробница,

– Израда парковског мобилијара,

– Израда металних тезги,

– Изнајмљивање пословног простора локала на „Зеленој пијаци“ и РП „Аеродром“.