БАРУТАНА 2020-11-25T12:23:16+00:00

ПАРК БАРУТАНА

 Парк Барутана је нови парк у Панчеву површине 2,80 хектара чија је изградња отпочела 2011. године. Површина на којој је парк подигнут одликује се богатом историјом. Налази се надомак парка Народна башта, дели их само улица Војвођански булевар.
Прва барутана изграђена је на простору изван градског утврђења а у близини „Егзирцир плаца“, војног полигона за увежбавање. На том простору налази се као војни објекат све до 1975. године.

Простор барутане је свој данашњи изглед добио у другој половини XIX века. Укидањем Војне границе 1872. године, већина војнограничарских објеката у граду је продата, а за потребе војске изграђене су нове касарне. Један од ретких објеката који је остао из тог  периода била је барутана, али је и она добила нови изглед. Састојала се од два објекта који су били опасани земљаним насипом. Унутрашњост насипа била је покривена клесаним каменом намењеним за калдрмисање улица, а спољашњи делови су били затрављени. Војници који су чували објекат временом су озеленили простор око зграда да би је и на тај начин изоловали од становништва, јер је простор који је раније био изван града и ненасељен, уређењем Народне баште постао један од најпосећенијих делова Панчева.

Војске које су користиле барутану временом су се мењале. Почевши од аустро-угарске, преко угарске, аустријске, војске Краљевине Југославије па све до ЈНА. Међутим, барутана у Панчеву је остала на истом месту.

По други пут у својој историји, седамдесетих година XX века војни објекти у Панчеву уступљени су граду, а за потребе тадашње ЈНА изграђене су нове, модерне касарне са пратећим објектима на периферији града. Тада је и барутана престала да буде војни објекат, када је Град Панчево извршио размену површина. Зграда која је делимично била оштећена није  благовремено санирана и временом је грађевински материјал са ње разнет као и камен са насипа. Други објекат је реновиран 1975. године и претворен у четири сликарска атељеа.

После великог успеха након обнове парка Народне баште,
ЈКП “Зеленило“ Панчево је покренуло иницијативу за уређење површине некадашње барутане која би се својим садржајима разликовала од ње, а која би такође била привлачна за велики број посетилаца. Пројекат уређења парка Барутана израђен је током 2009/2010. године.

Локација парка је изузетна, јер се налази у близини градског центра, а између већ постојећег парка Народне баште и тржног центра са којим има пешачку везу. На локацији парка затечена су одрасла стабла белог јасена (Fraxinus exscelsior), белог дуда (Morus alba), беле тополе (Populus alba), јавора (Acer sp.)… Најзаступљенији је бели јасен. Сва здрава стабла су задржана и уклопљена у пројекат озелењавања.

До сада је постављена нова инфраструктура, пешачке стазе, ограда око парка, расвета, засађено је око 500 садница лишћарских и четинарских врста дрвећа, изграђен је Bike & Scate парк, прва бетонска вештачка стена у Србији, болдер, фитнес терен на отвореном.

У парку се налазе саднице црвеног храста (Quercus rubra), украсне крушке (Pyrus calleryana), ликвидамбара (Liquidambar styraciflua), липа (Tilia sp.), сребрнолисног јавора (Acer dasycarpum), црвенолисне шљиве (Prunus pissardii), јове (Alnus glutinosa)…

Пешачке стазе су изведене од бехатон плоча са бетоснким ивичњацима.
У парку је постављено тридесетак клупа, три јавне чесме, двадесетак корпи за отпатке.
Сав мобилијар савременим дизајном и врхунским квалитетом прати намену парка.
Bike & Scate парк је изграђен на глаткој бетонској подлози на површини од  2200 m². У скејт парку налази се 15 савремених справа. Отварање парка јуна 2013. године обележило је велико међународно такмичење.

Осим Bike & Scate терена у парку Барутани је изграђена и вештачка стена за пењање, изведена у бетону, први такав пример у Србији. Стена је висине 10,5 m, основе  4 x 4 m.

Поред велике стене која испуњава све услове неопходне за одржавање међународних такмичења, у непосредној близини изграђен је болдер – зид за пењање висине 2,5 m.

Користећи  постојећу денивелацију терена – бедеме, који су имали одбрамбену намену у прошлости (у случају експлозије барута), подигнут је амфитеатар на отвореном.

Амфитеатар окружује плато од око 600 m ² поплочан бехатон плочама, у складу са материјализацијом пешачких стаза које воде до њега. Намењен је различитим културним дешавањима, представама на отвореном, концертима, књижевним вечерима, часовима у природи…