Raspored sahrana za 7.12.2018.

 Pravoslavno groblje

Prezime i ime

Godina rođenja

Termin

Rašić Milorad

1946

11:00

Marinković Ratomir

1949

11:30

Lekić Vladimir

1972

12:00

Ćormaković Vasilija

1934

12:30

Milanović Milica

1934

13:00

Milosavljević Olivera

1950

13:30

Božičković Milena

1934

14:00

Katoličko groblje

Prezime i ime

Godina rođenja

Termin

Rašić Milorad

1946

11:00

Marinković Ratomir

1949

11:30

Lekić Vladimir

1972

12:00

Ćormaković Vasilija

1934

12:30

Milanović Milica

1934

13:00

Milosavljević Olivera

1950

13:30

Božičković Milena

1934

14:00

Evangelističko-Reformatsko groblje ( Kotež)  

Prezime i ime

Godina rođenja

Termin

Rašić Milorad

1946

11:00

Marinković Ratomir

1949

11:30

Lekić Vladimir

1972

12:00

Ćormaković Vasilija

1934

12:30

Milanović Milica

1934

13:00

Milosavljević Olivera

1950

13:30

Božičković Milena

1934

14:00

Novo groblje  

Prezime i ime

Godina rođenja

Termin

Rašić Milorad

1946

11:00

Marinković Ratomir

1949

11:30

Lekić Vladimir

1972

12:00

Ćormaković Vasilija

1934

12:30

Milanović Milica

1934

13:00

Milosavljević Olivera

1950

13:30

Božičković Milena

1934

14:00

Vojlovačko groblje

Prezime i ime

Godina rođenja

Termin

Rašić Milorad

1946

11:00

Marinković Ratomir

1949

11:30

Lekić Vladimir

1972

12:00

Ćormaković Vasilija

1934

12:30

Milanović Milica

1934

13:00

Milosavljević Olivera

1950

13:30

Božičković Milena

1934

14:00

 

2018-12-06T18:54:42+00:00